มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา หัวข้อ "ทำอย่างไรให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ"

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย