ศาลากลางจังหวัดนครพนมการประกวดคำขัวญ ประเด็น""คุณค่าประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม" เนื่องในวาระการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม จังหวัดนครพนม

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย