สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฏาคม 2567

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย