ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาฟิกส์)

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย