ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อดห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดเสมือนจริง (Virtual Instrument) ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 ชุด

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย