ติดต่อเรา : หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

  • Home
  • ติดต่อเรา : หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยนครพนม 
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า 
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 061 174 8254 (ติดตามหนังสือราชการ)
โทรศัพท์ 063 047 8349 (สอบถามเรื่องทั่วไป, การสมัครเรียน, ข้อมูลบริการนักศึกษา)
โทรสาร 0 4253 2479
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 (e-mail) : saraban@npu.ac.th

- - - -

HOT LINK