ข่าวทั่วไป มนพ. COVID-19

  • Home
  • ข่าวทั่วไป มนพ. COVID-19
  • แนวปฏิบัติเมื่อตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด สำหรับนักศึกษา ม.นครพนม ที่พักอาศัยในพื้นที่ตำบลนาราชควาย

แนวปฏิบัติเมื่อตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด สำหรับนักศึกษา ม.นครพนม ที่พักอาศัยในพื้นที่ตำบลนาราชควาย

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2022-04-21 14:25:47 355

นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ที่พักอาศัยในพื้นที่ตำบลนาราชควาย
ถ้ามีอาการใดอาการหนึ่งของ COVID-19 เมื่อตรวจ ATKขึ้น 2 ขีดแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ถ่ายรูป ATK พร้อมบัตรประชาชน
2. เขียนรายละเอียดดังนี้
-ที่อยู่ปัจจุบัน เช่น ชื่อหอพัก ห้อง ชั้น
-หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (เพื่อพยาบาลจะได้โทร.ประสานงาน)
-อาการที่เป็นอยู่ เช่น ปวดหัว เจ็บคอ ไอ ตัวร้อน(ถ้ามีที่วัดไข้ก็แจ้งรายละเอียด กี่องศา)
-น้ำหนัก ส่วนสูง
-รายละเอียดการฉีดวัคซีน (save จากหมอพร้อมได้)
3. ส่งให้เพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงและพร้อมที่จะไปรับยาที่ รพ.สต.นาราชควาย ให้ได้
4. นำรายละเอียดทั้งหมดไปที่ รพ.สต.นาราชควาย ก่อนเวลา 10.00 น. ของทุกวัน (เวลาราชการ) เพื่อที่ จนท. จะนำเข้าระบบและรับยา
5. ให้นักศึกษาเข้าร่วมไลน์ NPU Student Care เพื่อให้ จนท. มนพ. ติดตามอาการและให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือ

HOT LINK