รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. สรุป U-School Mentoring ปี 62 พอใจโครงการ ฯ ช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กได้จริง

มนพ. สรุป U-School Mentoring ปี 62 พอใจโครงการ ฯ ช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กได้จริง

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-01-15 14:15:40 252

วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 212 อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหัวหน้าโครงการ ฯ เป็นประธานปิดโครงการ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2562" พร้อมมอบรางวัลการประกวดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยผลรางวัลการประกวดนิทรรศการและการนำเสนอผลงาน มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสร้างหิน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองญาติ

ส่วนรางวัลชมเชย มี 4 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านสุขเกษม โรงเรียนบ้านโพนแดง โรงเรียนบ้านน้อยทวย และโรงเรียนบ้านเนินสะอาด สำหรับรางวัลป๊อปปูล่าโหวต เป็นของโรงเรียนบ้านสร้างหิน 

ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ ในฐานะหัวหน้าโครงการ ฯ กล่าวว่า "จากที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ปี 2562 มีกิจกรรมหลายอย่างที่ได้มอบให้กับครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งการจัดอบรมศักยภาพของครู เทคนิคการสอนเพื่อการอ่าน ออก เขียนได้ของนักเรียน การอบรมสร้างสื่อ 3 มิติ รวมถึงการพัฒนาคู่มือ สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้กับครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 โรงเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่ติดตามผลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมา เช่น เก็บข้อมูลจากการประเมินด้วยเอกสาร การสัมภาษณ์ครูที่เข้าร่วมโครงการ และการเข้าร่วมสังเกตการณ์ของคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ซึ่งพบว่าพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กดีขึ้น ครูผู้สอนสามารถประยุกต์สื่อการเรียนการสอนใช้กับเด็กนักเรียน และทำให้เด็กเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนง่ายขึ้น ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของเด็ก" ดร.สิทธิพงศ์ กล่าว.

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=539662163425834

HOT LINK