รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. บูรณาการทุกหน่วยงาน จัด "มหกรรม 5 ส" สร้างองค์กรสะอาดและสวยงาม

มนพ. บูรณาการทุกหน่วยงาน จัด "มหกรรม 5 ส" สร้างองค์กรสะอาดและสวยงาม

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-01-30 13:19:33 235

วันที่ 29 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการ "มหกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2563" โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี กล่าวว่า โครงการมหกรรม 5 ส เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพต่องานที่ทำ อันได้แก่ สะสาง สะดวก สุขลักษณะ และสร้างลักษณะนิสัย ซึ่งประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของการดำเนินกิจกรรม คือ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น ช่วยขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุ และงบประมาณ อีกทั้งเป็นการลดการเก็บของเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง และยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงานลงอีกด้วย

กิจกรรมครั้งนี้ บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโต๊ะทำงานของตนเอง การเก็บกวาดใบไม้-ขยะรอบบริเวณสถานที่ทำงาน การปลูกกล้วยไม้ และการปลูกต้นเทียนทอง เพื่อให้เกิดความสวยงามของภูมิทัศน์โดยรอบ ซึ่งมีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=549005475824836&__tn__=-UC-R

HOT LINK