รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ว.การท่องเที่ยวฯร่วมโครงการการเสริมสร้างบุคลิกภาพและการบริการฯ

ว.การท่องเที่ยวฯร่วมโครงการการเสริมสร้างบุคลิกภาพและการบริการฯ

นายณัฐพงศ์ จันทร 2020-01-30 14:01:00 141

วันที่ 29 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.ปรีดารี ศิริรัตน์ ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ แก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเซีย ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

HOT LINK