รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ.ลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

มนพ.ลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-01-31 15:42:36 694

วันนี้ (31 มกราคม 2563) เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นำทีมงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

กลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) อยู่ในพื้นที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยชาวบ้านในชุมชนได้รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีสมาชิกทั้งหมด 50 คน ร่วมกันเลี้ยงและส่งขายจิ้งหรีดในอำเภอเรณูนคร และอำเภอใกล้เคียง ประสบปัญหาการทำรายรับ-รายจ่าย บัญชี ต้นทุน และต้องการพัฒนาต่อยอดการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ในการแปรรูปจิ้งหรีด โดยทางกลุ่มได้มีโรงเรือนและโรงแปรรูปเพื่อจำหน่ายจิ้งหรีดในราคาย่อมเยา โดยในอนาคตทางงานบริการวิชาการ จะดำเนินการจัดโครงการและเข้าไปให้ความรู้ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร เพื่อช่วยเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านอย่างยั่งยืนต่อไป


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK