รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

ม.นครพนม เดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-03-02 16:18:13 289

    คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันไวรัสโควิด-19 (Covid-19) โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน ณ บริเวณริมโขง หน้าตลาดอินโดจีน อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

    ซึ่งการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ฯ ในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ทำให้ทุกภาคส่วนมีความตื่นตัวกันมากขึ้น ยิ่งจังหวัดนครพนมเป็นเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ จึงต้องคุมเข้มและเฝ้าระวังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น บริเวณจุดชมวิวริมแม่น้ำโขง ตลาดอินโดจีน ตลาดโต้รุ่ง ตลาดนัด รวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครพนม กิจกรรมมีการเดินรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันตัวจากไวรัสโควิด-19 การสาธิตสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง และการล้างมืออย่างถูกวิธี ทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว.

นายอภิวัฒน์ วงษา นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า จากการสังเกตประชาชนในการลงพื้นที่ต่าง ๆ พบว่า พี่น้องประชาชนมีความตื่นตัวที่จะรับฟังข้อมูลในการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือในการสาธิตการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือที่ถูกวิธี และการสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไวรัส บางคนรับรู้ข่าวของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส แต่ไม่ทราบว่าไวรัสชนิดนี้เป็นอย่างไร ขณะที่บางคนบอกว่าการเฝ้าระวังที่ดีที่สุดคือการป้องกันจากตัวเองก่อน ด้วยการออกกำลังกาย ล้างมือบ่อย ๆ และการใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อสู่คนอื่น ๆ

    ถึงแม้ไม่มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดนครพนม การให้ความรู้กับประชาชนจึงถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ หรือหากใครพบว่าตัวเองมีอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก มีประวัติเคยสัมผัสผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ และเดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง ควรรีบพบแพทย์ด่วน เพื่อเข้ารับการรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK