รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เพิ่มมาตรการเข้มฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในเขตพื้นที่มรุกขนคร-พนมบุรินทร์

ม.นครพนม เพิ่มมาตรการเข้มฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในเขตพื้นที่มรุกขนคร-พนมบุรินทร์

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-03-30 17:17:50 510

วันที่ 30 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์นครพนม กรมปศุสัตว์ ในปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับมหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนครและเขตพื้นที่พนมบุรินทร์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม ในการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยทำการฉีดพ่นบริเวณโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยการบินนานาชาติ สำนักวิทยบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ หอพักนักศึกษา หอพักบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 

ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี มีความห่วงใยต่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้สั่งการให้อาจารย์และนักศึกษาที่ยังเรียนในช่วงซัมเมอร์ เน้นการเรียนการสอนระบบออนไลน์ไปก่อน ส่วนบุคลากร เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สามารถปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home และเปลี่ยนเวรปฏิบัติหน้าที่กันเหมือนเดิม จนกว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลง 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=587563391969044

HOT LINK