รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นักศึกษาวิชาทหาร ม.นครพนม ร่วมกิจกรรม "รด.จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" ป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม

นักศึกษาวิชาทหาร ม.นครพนม ร่วมกิจกรรม "รด.จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" ป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-05-15 07:53:01 469

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ชาลี บุญมา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้นปีที่ 2 จำนวน 7 นาย ลงพื้นที่ชุมชนบ้านนาราชควายน้อย ม.5 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม ในกิจกรรรม "รด.จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ"

ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนักศึกษาวิชาทหาร ได้ร่วมกับทางวัด โรงเรียน ในชุมชนบ้านนาราชควายน้อย ม.5 โดยกิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม การให้ความรู้และขอความร่วมมือของคนในชุมชน ในการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 การทำความสะอาดห้องน้ำภายในวัด โรงเรียน ทำความสะอาดร่องระบายน้ำที่อาจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมถึงการตัดหญ้า กำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอยภายในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาดจากผู้นำชุมชนบ้านนาราชควายน้อย ม.5 ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้

ภาพ : อาจารย์ชาลี บุญมา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยนครพนม 

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK