รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม รับการตรวจประเมินคุณภาพ ประจำปี2563

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม รับการตรวจประเมินคุณภาพ ประจำปี2563

ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ พรมนิล 2020-06-19 14:37:41 389

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาการจัดการการบิน โดยมี รักษาราชการแทนคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร เป็นประธาน
และวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน วิทยาลัยการบินนานาชาติ โดยมี พลอากาศเอก อารมย์ ปัถวี รองคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติเป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่กรุณาชี้แนะแนวทางในการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อคุณภาพของหลักสูตร และเพื่อนักศึกษาทุกคน

HOT LINK