รอบรั้วกันเกรา

นักศึกษา ว.การท่องเที่ยวฯ ม.นครพนม คว้าอันดับ 3 YOUNG DMC PROFESSIONAL CAMP 2020

นายศิขริน โพธิ์แก้ว 2020-06-19 20:37:15 354

นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอโปรเจคในธีมงาน “Let’s Travel : The journal, do it with Passion” จากการอบรม YOUNG DMC PROFESSIONAL CAMP 2020
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำการส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 ทีม โดยมีอาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในการเข้าร่วมอบรม YOUNG DMC PROFESSIONAL CAMP 2020 ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2563 โดยการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และพร้อมเป็นบัณฑิตรุ่นใหม่ที่เป็นผู้รู้จริงในสายงานในอุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทยต่อไป หลังการอบรมจะมีการทดสอบและจัดการแข่งขันนำเสนอโปรเจคในธีมงาน “Let’s Travel : The journal, do it with Passion” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 13 ทีม โดยผลการแข่งขันทำให้ทีม TSIC the dream of magic สามารถคว้ารางวัลรองชนะเริศลำดับที่ 2 มาฝากพวกเราชาว TSIC-NPU กันด้วยความภาคภูมิใจครับ

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

HOT LINK