รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุมหารือแนวทางการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ม.นครพนม ประชุมหารือแนวทางการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-10-01 12:15:07 357

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อหารือ และแต่งตั้งคณะทำงาน พร้อมวางขอบเขตการทำงานแต่ละฝ่าย ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองอธิการบดี ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการแต่ละฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

- - - -
สามารถติดตามข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ได้ที่ >> www.npu.ac.th
ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำ >> http://reggraduate.npu.ac.th/

- - - -

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี


ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี

HOT LINK