รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.นครพนม รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2564

นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.นครพนม รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2564

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2021-11-23 15:04:58 494

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวทาริกา อินทรี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2564 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศกองทุน >> https://eit.or.th/student.pdf

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK