รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2021-11-25 13:04:47 206

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณอาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในหลากหลายสาขาเพื่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ การคมนาคม ศิลปวัฒนธรรม ด้านวรรณกรรม และทรงตั้งกองเสือป่าเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติ โดยนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ และเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตปวงชนชาวไทยจึงได้รวมใจกันน้อมถวายพระราชสมัญญาว่า พระมหาธีรราชเจ้า อันหมายถึงมหาราชผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์ และทางการได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

โดยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครั้งนี้ มีคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมมีพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นได้แยกย้ายกันไปประจำจุดที่ได้รับมอบหมาย เพื่อร่วมกันทาสีเส้นจราจร ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ รดน้ำและตัดตกแต่งกิ่งไม้ ปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารศรีโคตรบูรณ์ ที่จะใช้เป็นสถานที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด สวยงาม และสมพระเกียรติอย่างสูงสุด

#มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #NakhonPhanomuniversity #NPUThailand #จิตอาสา #นักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยนครพนม #กิจกรรมจิตอาสา #วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NPUThailand&set=a.4727640330635009

HOT LINK