รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • รักษาราชการแทนอธิการบดี มนพ. มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

รักษาราชการแทนอธิการบดี มนพ. มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-03-20 17:24:59 1,205

รักษาราชการแทนอธิการบดี มนพ. มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้แถลงนโยบายการบริหารงานแก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยก่อนเริ่มการแถลงนโยบายการบริหารงานนั้น นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทีมบริหารชุดใหม่ ได้เข้าสักการะพระพุทธพิทยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยนครพนม และกราบไหว้ศาลปู่ตาประจำเขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของทีมบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม

ในการพบปะบุคลากรสำนักงานอธิการบดีในครั้งนี้ นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้แนะนำทีมบริหารชุดใหม่ พร้อมมอบหลักการทำงานร่วมกัน 4 ป ได้แก่ 1. ประชาคม 2. ประชาธิปไตย 3. ประสิทธิภาพ 4. ประสิทธิผล และหลักปฏิบัติงานได้แก่ 1. ถูกต้อง  2. เหมาะสม  3. ความดีงาม  โดยมุ่งหวังการการปฏิบัติงานระหว่างคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล อยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัว NPU Family อีกทั้งยังเปิดเวทีให้บุคลากรได้สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันหาแนวปฏิบัติผลักดันการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีให้เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ภาพ/ข่าว: งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK