รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2567

ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2567

นายไชยา สอนไชยา 2024-05-15 14:33:34 369

ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยนครพนม  ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2567 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาชีวศึกษาและคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยเครื่องแบบเครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกาย นักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK