รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุมการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 3/2567

ม.นครพนม ประชุมการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 3/2567

นายไชยา สอนไชยา 2024-05-16 11:04:09 346

ม.นครพนม ประชุมการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.  ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานประชุมการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 3/2567 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการบุคลากรเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางทางการจัดเก็บค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย พร้อมเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย การจัดเก็บค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และประกาศฉบับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแนวทางการกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโครตบูรณ์

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK