รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมพิธีเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ม.นครพนม ร่วมพิธีเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

นายไชยา สอนไชยา 2024-05-16 11:53:49 347

ม.นครพนม ร่วมพิธีเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม  มีนางสาวพิมล โพนทราย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม กล่าวรายงาน ณ โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

ภาพ : สราวุธ ชิตบัณฑิตย์

ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK