รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการสานต่อเงินกองทุนสวัสดิการพนักงาน (0.2)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการสานต่อเงินกองทุนสวัสดิการพนักงาน (0.2)

นายไชยา สอนไชยา 2024-05-20 15:25:26 435

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการสานต่อเงินกองทุนสวัสดิการพนักงาน (0.2)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5 (3/2567) โดยมี ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางหลักสานต่อการดำเนินงานเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม (0.2)  รวมถึงการส่งเสริมด้านสวัสดิการองค์กรในทุกมิติ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งยังมีแนวทางการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับประชาคมชาวมหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์)

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา 

HOT LINK