สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ที่อยู่

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม
ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
Go to website

Phone : 0 4253 2477 ต่อ 1141

Fax :

Email :

Social:

Map

HOT LINK