NPU CHANNEL : NPU NEWS

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU NEWS
  • NPU NEWS : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาโครงการทุนการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา ฯ

NPU NEWS : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาโครงการทุนการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา ฯ

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-05-27 22:00:37 269

มหาวิทยาลัยนครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาในโครงการทุนการศึกษา บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน ณ ห้องนาคราช ชั้น 1 อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ ------------------------------------------------------------------- ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : www.npu.ac.th Facebook : Nakhon Phanom University Thailand Youtube : http://www.youtube.com/c/TheNPUCHANNEL #npuchannel #wenpu #npufamily


VIDEO


HOT LINK