NPU CHANNEL : NPU TALK

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU TALK
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รณรงค์ปฏิบัติการลดโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รณรงค์ปฏิบัติการลดโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2019-10-07 15:22:42 216

มหาวิทยาลัยนครพนม รณรงค์ประหยัดพลังงานสู่เป้าหมาย 20 % ใน 6 เดือน ภายใต้โครงการ "NPU Family's Energy Saving for All" ตามนโยบายการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยนครพนม และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านการประหยัดพลังงานของประเทศ โดยสัปดาห์นี้เป็นการส่งมอบภารกิจพิชิตการลดใช้พลังงาน ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยนครพนม จะทำการส่งมอบภารกิจพิชิตการลดใช้พลังงานในส่วนของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยนครพนมในลำดับต่อไป #NPUSavingforAll #NPUFamily #SaveEnergy #20เปอร์เซ็นต์นี้เพื่อโลกเพื่อเรา ------------------------------------------------------------------- ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : www.npu.ac.th Facebook : Nakhon Phanom University Thailand Youtube : http://www.youtube.com/c/TheNPUCHANNEL #npuchannel #wenpu #npufamily


VIDEO


HOT LINK