NPU CHANNEL : NPU SPECIAL

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU SPECIAL
  • "น้องโบ๊ท" เด็กพิการทางสติปัญญา (การรับรู้ช้า) จ.มุกดาหาร

"น้องโบ๊ท" เด็กพิการทางสติปัญญา (การรับรู้ช้า) จ.มุกดาหาร

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2022-11-21 19:13:56 352

“ผมมีเพื่อนสนิท 3 คน ครับ คือ ไอ้เลย์ ไอ้เกอร์ และตัวผมเอง สองคนนั้นจะดื้อกว่าผม แต่พวกเราก็จะเล่นด้วยกันตลอด กิจกรรมยามว่างจะพากันไปใส่เบ็ดหาปลาที่นาของผม ที่บ้านผมเลี้ยงวัวด้วยนะ บางวันผมก็จะช่วยตากับยายผสมปุ๋ยคอกที่ทุ่งนา ผมรักตากับยายมาก ๆ” 

ส่วนหนึ่งของการพูดคุยของ "น้องโบ๊ท" เด็กน้อยผู้ที่มีความขี้อายวัย 10 ขวบ แห่งบ้านคำป่าหลาย ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ที่ให้ไว้กับทีมงานช่วงถ่ายทำสารคดีติดตามชีวิตของน้อง กับมุมมองและทัศนคติของคนในครอบครัว รวมถึงสังคมในกลุ่มที่มีความพิการทางสติปัญญาในวิถี New Normal 

คลิปวีดีโอชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสื่อเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและสร้างการเรียนรู้การใช้วิถีชีวิตใหม่สำหรับเด็กพิการแถบชายแดนลุ่มแม่น้ำโขง 3 จังหวัด (บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร) ของ ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

-คลิปวีดีโอนี้ได้รับการขออนุญาตถ่ายทำและเผยแพร่ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อย และเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับ มหาวิทยาลัยนครพนม

-----------------------------------

#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #กองทุนสื่อ #สื่อใหม่ #สื่อสร้างสรรค์ #สื่อปลอดภัย #สารคดี #งานวิจัย #เด็กพิการ #เด็กพิการทางสติปัญญา #Covid #โควิด #โควิด19 #NewNormal #วิถีใหม่ #บึงกาฬ #นครพนม #มุกดาหาร


VIDEO


HOT LINK