NPU CHANNEL : NPU VARIETY

ความภูมิใจ...มิลืมเลือน โดย คุณเจน

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2022-12-21 13:05:46 527

ความภูมิใจ...มิลืมเลือน โดย คุณเจน นางสาวเจนจิรา โพธิ์สุวรรณ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ...บอกเล่าความรู้สึกดีๆ ในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม... พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์) -------------------- #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #NakhonPhanomuniversity #NPUThailand #Congratulations #ปริญญาบัตร


VIDEO


HOT LINK