NPU CHANNEL : NPU SPECIAL

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU SPECIAL
  • สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ด้วยความเพียรที่ภาคภูมิ : นางสาวกองแก้ว พรรณา

สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ด้วยความเพียรที่ภาคภูมิ : นางสาวกองแก้ว พรรณา

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2023-09-26 11:35:49 306

วีดีโอเชิดชูเกียรติ"ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม" ประจำปี 2566 นางสาวกองแก้ว พรรณา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม วันบรรจุ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยนครพนม เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) รวมอายุราชการ 29 ปี


VIDEO


HOT LINK