ข่าว/ประกาศ มนพ. ประจำปี 2567

ระบุปีเพื่อเรียกดูข่าว :
ระบุข้อความเพื่อค้นหาข่าว :

 

มิถุนายน 1 ข่าว


พฤษภาคม 2 ข่าวเมษายน 5 ข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน
  • นายชนน์วริศร์ ชยกรธนาวัชร์
  • |
  • 2024-04-25 16:27:43
  • |
  • 1,861

กุมภาพันธ์ 3 ข่าว

Nakhon Phanom University Announcement Subject: No Gift Policy
  • นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี
  • |
  • 2024-02-22 10:39:44
  • |
  • 2,663มกราคม 2 ข่าวHOT LINK