• July 21, 2019
  • Online 17

มนพ. เปิดสอนทักษะพื้นฐานฟุตบอลเยาวชน จ.นครพนม พร้อมส่งมอบลูกฟุตบอลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 07 ม.ค. 2562 เวลา 20:17:11 น. | : 313

วันนี้(7 มกราคม 2562) ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรม "บริการวิชาการสู่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษาด้านกีฬาฟุตบอล" เพื่อฝึกสอนทักษะขั้นพื้นฐานด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม�

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการบริการวิชาการสู่สังคมภายนอกสถาบันในด้านกีฬาฟุตบอล มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาคำ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม โดยมีนายธนากร กิตติธรรม(โค้ชชาย) จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม และโค้ชอาชีพระดับ A-License สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย(AFC) เป็นวิทยากรฝึกทักษะขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชน�

นอกจากนี้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน ยังได้เป็นตัวแทนของ "มูลนิธิซิโก้" มอบลูกฟุตบอลให้กับสถานศึกษาจำนวนอีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาคำ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม โดยมีนายรชต ตามา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีรับมอบลูกฟุตบอล เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา พร้อมนำทักษะที่ได้ไปพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพต่อไป


ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดสอนทักษะพื้นฐานฟุตบอลเยาวชน จ.นครพนม พร้อมส่งมอบลูกฟุตบอลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดสอนทักษะพื้นฐานฟุตบอลเยาวชน จ.นครพนม พร้อมส่งมอบลูกฟุตบอลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดสอนทักษะพื้นฐานฟุตบอลเยาวชน จ.นครพนม พร้อมส่งมอบลูกฟุตบอลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดสอนทักษะพื้นฐานฟุตบอลเยาวชน จ.นครพนม พร้อมส่งมอบลูกฟุตบอลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดสอนทักษะพื้นฐานฟุตบอลเยาวชน จ.นครพนม พร้อมส่งมอบลูกฟุตบอลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดสอนทักษะพื้นฐานฟุตบอลเยาวชน จ.นครพนม พร้อมส่งมอบลูกฟุตบอลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดสอนทักษะพื้นฐานฟุตบอลเยาวชน จ.นครพนม พร้อมส่งมอบลูกฟุตบอลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดสอนทักษะพื้นฐานฟุตบอลเยาวชน จ.นครพนม พร้อมส่งมอบลูกฟุตบอลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดสอนทักษะพื้นฐานฟุตบอลเยาวชน จ.นครพนม พร้อมส่งมอบลูกฟุตบอลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดสอนทักษะพื้นฐานฟุตบอลเยาวชน จ.นครพนม พร้อมส่งมอบลูกฟุตบอลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดสอนทักษะพื้นฐานฟุตบอลเยาวชน จ.นครพนม พร้อมส่งมอบลูกฟุตบอลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดสอนทักษะพื้นฐานฟุตบอลเยาวชน จ.นครพนม พร้อมส่งมอบลูกฟุตบอลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด