• July 21, 2019
  • Online 13

มนพ. ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ส่งเสริมกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 09 ม.ค. 2562 เวลา 20:02:39 น. | : 359

วันนี้(9 มกราคม 2562) ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ตามโครงการพัฒนาทักษะทางอาชีพผู้ต้องขังสู่การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม(SME) เพื่อนำผู้ต้องขังที่มีทักษะและความชำนาญทางอาชีพ ออกไปทดลองการประกอบอาชีพยังสถานที่จริง และเมื่อพ้นโทษออกไปแล้วสามารถประกอบอาชีพสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิตตนเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นสถานที่แสดงและจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์ฝีมือของผู้ต้องขัง สินค้าฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม(SME) โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดผ้าแพรคลุมป้ายร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY 

ทั้งนี้ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ได้มอบของที่ระลึกเนื่องในวันเปิดร้านใหม่ให้กับนายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม พร้อมเยี่ยมชมกิจการและนิทรรศการต่าง ๆ ของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ณ บริเวณหน้าตึกเรือนจำกลางนครพนม ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม


ภาพ : ศิขริน  โพธิ์แก้ว นักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ส่งเสริมกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ส่งเสริมกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ส่งเสริมกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ส่งเสริมกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ส่งเสริมกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ส่งเสริมกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ส่งเสริมกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ส่งเสริมกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ส่งเสริมกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ส่งเสริมกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ส่งเสริมกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ส่งเสริมกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ส่งเสริมกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ส่งเสริมกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ส่งเสริมกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีเปิดร้านทรายทอง COFFEE & BAKERY ส่งเสริมกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด