• July 21, 2019
  • Online 30

มนพ. ร่วมประกอบพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 20 ม.ค. 2562 เวลา 20:43:32 น. | : 178

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นำพนักงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พยาบาล สมาชิกเหล่ากาชาด และประชาชนจังหวัดนครพนม ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงแสดงพระปรีชาสามารถ กระทำสงคราม แม้ขณะนั้นพระองค์จะตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึก และอยู่ในสภาวะเสียเปรียบ แต่พระองค์ก็มีพระสติมั่นไม่หวั่นไหว ทรงมีพระปฏิภาณว่องไว ทำยุทธหัตถีจนมีชัยต่อพระมหาอุปราชาอย่างสมพระเกียรติ ยังมาซึ่งความเป็นอธิปไตยของผืนแผ่นดินไทย

วันยุทธหัตถี หรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น ได้มีมติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 กำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี และถือเป็นวันรัฐพิธี โดยให้มีการวางพานพุ่มสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ภาพ : สุชาดา เฉลิมมุข, โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/TI4zZ


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด