• July 21, 2019
  • Online 21

มนพ. เปิดอบรม 4 หลักสูตรระยะสั้นในเรือนจำสร้างอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 29 ม.ค. 2562 เวลา 14:18:20 น. | : 346

ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้นางมุทุดา แก่นสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้มีความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษ โดยมีนายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ฝ่ายการศึกษา ฯ เรือนจำกลางนครพนม ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ผู้ต้องขัง เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยนครพนมและเรือนจำกลางนครพนม ในการมอบโอกาสทางสังคมแก่ผู้ที่เคยหลงผิด ได้มีพื้นที่และช่องทางการสร้างอาชีพในสังคม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในท่ามกลางสังคมได้อย่างปกติสุข

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนครพนมได้นำอาจารย์และบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าไปให้ความรู้ฝึกอบรมแก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ หลักสูตรการจัดและตกแต่งสวน มีผู้ต้องขังชายเข้าร่วมอบรม 25 คน และหลักสูตรงานบริการและการต้อนรับ มีผู้ต้องขังหญิงเข้าร่วมอบรม 25 คน ส่วนหลักสูตรการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และหลักสูตรงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ทางมหาวิทยาลัยจะได้นำอาจารย์และบุคลากรเข้าไปให้ความรู้อบรมในครั้งต่อไป

โดยการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ผู้ต้องขังทั้ง 4 หลักสูตร ผู้ต้องขังใช้เวลาในการฝึกอบรมเพียง 30 ชั่วโมง จากวิทยากรมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อฝึกอบรมจนครบหลักสูตรภายใน 30 ชั่วโมงแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ออกไปประกอบเป็นอาชีพได้โดยตรง


ภาพ : เรือนจำกลางนครพนม

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/nxo6p


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดอบรม 4 หลักสูตรระยะสั้นในเรือนจำสร้างอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดอบรม 4 หลักสูตรระยะสั้นในเรือนจำสร้างอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดอบรม 4 หลักสูตรระยะสั้นในเรือนจำสร้างอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดอบรม 4 หลักสูตรระยะสั้นในเรือนจำสร้างอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดอบรม 4 หลักสูตรระยะสั้นในเรือนจำสร้างอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดอบรม 4 หลักสูตรระยะสั้นในเรือนจำสร้างอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดอบรม 4 หลักสูตรระยะสั้นในเรือนจำสร้างอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดอบรม 4 หลักสูตรระยะสั้นในเรือนจำสร้างอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด