• July 21, 2019
  • Online 44

มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22

: นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์   : 06 ก.พ. 2562 เวลา 16:25:21 น. | : 321

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22 "ศาสตร์ของพ่อ ร้อยต่อนวัตกรรมการเกษตร" ระหว่างวันที่ 1 - 9 มีนาคม 2562 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ (ขามเฒ่า) ซึ่งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้รายงานความก้าวหน้าการเตรียมงานพร้อมหารือเกี่ยวกับการเพิ่มกิจกรรมและการจัดตารางกิจกรรมต่าง ๆ จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนครพนม สามารถดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น 

งานเกษตรลุ่มน้ำโขง มีการดำเนินงานมาอย่างยาวนาน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสในการให้บริการวิชาการ การบริการวิชาชีพตามศาสตร์การเกษตร การแสดงความก้าวหน้าของนวัตกรรมการเกษตร เปิดโอกาสให้เกษตรกรเปิดร้านจำหน่ายสินค้าทางเกษตร ตลอดจอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มน้ำโขง ซึ่งในปีนี้การจัดงานครั้งที่ 22 หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมใจกันที่จะจัดงานให้งานมีความยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น โดยเตรียมจัดงาน 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มีนาคม 2562 เริ่มงานเวลา 08.00 - 20.00 น. ภายในงานอกจากจะมีเสวนาทางวิชาการด้านการเกษตร การแสดงนิทรรศการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและอุตสาหกรรมการเกษตร และการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรจากหน่วยงานราชการและเอกชน ปีนี้ทางมหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำกิจกรรม OPEN HOUSE NPU 2019 มาจัดภายในงานเกษตรลุ่มน้ำโขงอีกด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ได้เข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ชมภูมิทัศน์ที่สวยงามของเขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ และความก้าวหน้าทางนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวด/แข่งขันทักษะต่าง ๆ อาทิ การประกวดจัดเถียงนาตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง การประกวดโคมไฟแขวน "สีสันประทีปศรีโคตรบูรณ์" และ "นักษัตรศรีโคตรบูรณ์"  การประกวดชุดประดิษฐ์ภูมิปัญญาไทย การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร การแข่งขันทำอาหาร/ขนม เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่สนใจจองเต๊นท์เพื่อจำหน่ายสินค้า สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจ www.facebook.com/Kasetlumnamkhong


ภาพ/ข่าว :งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด