• July 21, 2019
  • Online 22

มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 08 มี.ค. 2562 เวลา 16:06:04 น. | : 224

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอล คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์) ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนในจังหวัดนครพนม ในโอกาสเข้าร่วมงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ (Thank you party) ที่ทางคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดขึ้น เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม รวมทั้งส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22 เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับหน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดนครพนม

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดคาวบอยและคาวเกิร์ล ประจำปี 2562 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนครพนม และหน่วยงานภายนอกส่งเข้าประกวด ส่วนผลการประกวดในแต่ละประเภทมีดังนี้

คาวบอย (Cowboy)

    -รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง หมายเลข 4 : นายณัฐภัทร อภิรัชภิญโญ จากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

    -รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง หมายเลข 7 : ดร.ตรี วาทกิจ จากคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

    -รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง หมายเลขที่ 2 : นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

คาวเกิร์ล (Miss cowboy)

    -รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง หมายเลข 5 : นางสาวภัทราพร  ภาจันทร์คู จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

    -รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง หมายเลข 8 : นางสาวลัดดา สู่สุข จากมณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม 

    -รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง หมายเลข 7 : นางสาวกฤติกา ชุณห์วิจิตรา จากคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

รางวัลขวัญใจ

    -หมายเลข 5 นางสาวภัทราพร  ภาจันทร์คู จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/9mU8J


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงาน แต้งกิ้ว ปาร์ตี้ ประกวดคาวบอย & คาวเกิร์ล กระชับความสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดนครพนม

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด