• July 21, 2019
 • Online 12

มนพ.จัดฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1

: เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธญเธฃเธ›เธงเธตเธ“เนŒ เธšเธฑเธงเธŠเธน   : 12 ก.ค. 2562 เวลา 14:19:21 น. | : 132

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา�จัดโครงการบริการวิชาการ "การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง)� รุ่นที่ 1” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุดา� สุวรรณาภิรมย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางสาวอรณี อนุตรเมธากุล� หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว กรมการท่องการท่องเที่ยว เป็นวิทยากร ณ ห้องอบรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคฯ จะทำให้ผู้ที่เข้าฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสามารถขยายพื้นที่ในการประกอบอาชีพของมัคคุเทศก์ได้มากขึ้น

ข่าว/ภาพ : ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด